Teknik Yazılar - Panel Sistem Tekniği
EKONOMİK - HIZLI - MÜKEMMEL
PANEL SİSTEM
Panel sistem, genelde, bir kat yüksekliğinde, 2-3 aks genişliğinde atölyelerde hazırlanmış her şeyi üstünde hazır cephe elemanlarının yapıya montajı yöntemidir.

Bu sistemin pek çok avantajı var. Öncelikle “panel” içinde yalnız cam ve alüminyum olmak mecburiyetinde değil. Hazırlanan panele cam alüminyumun dışında her türlü cephe malzemesi monte edilebiliyor. Panellerin taşıyıcı strüktürü de genelde en ekonomik olduğu için alüminyum olmakla beraber, demir, çelik hatta bir ahşap yalı için ahşap da olabilir.

Bazı basit “püf”leri olmakla beraber, prensibi basit olduğundan alüminyum cephe sistemi imal etmek için asgari teçhizata sahip her üretici tarafından imal edilebilir. Ancak, yapıya monte etmek için o yapıya uygun montaj ekipmanları gerekir ki yapı yüksekliğine, çevre imkanlarına ve son kat planına bağlı olarak değişiklik gösterir. Sistemin en büyük avantajı hızlı, ekonomik ve hatasız olmasıdır.

Sistem tamamen atölye şartlarında imal edildiği ve şantiye şartlarındaki olumsuzluklardan etkilenmediği için imalatta hata olasılığı minimumdur. İmalat seri ve kontrol edilebilir olduğu için verim yüksek ve üretim maliyeti düşüktür. Bunun yanında sadece taşıyıcı sistemde kullanılan malzeme çubuk sisteme nazaran projeye bağlı olarak %10-15 daha fazladır ki bu toplam değer dikkate alındığında maliyeti %5-7 arasında artıracaktır. Ancak, bu da seri üretimle sağlanan ekonomi ile rahatlıkla telafi edilebilir. Montajda özel kaldırma ve yerleştirme vinçleri gerekir. Bu ilave teçhizat ve maliyet olmasına rağmen montaj ekipmanları yıllarca kullanılabilir olduğundan yatırım olarak kabul edilebilir. Ayrıca, belli miktarlara ulaşıldığında montajda sağlanan büyük hız (günde 400-500 m2 ) sistemi yine ekonomik kılmaktadır.

Bu sistemde bir önemli husus ta sistemin çok küçük toleranslarla imal ve monte edilmek mecburiyetinde olacağından sistem yapıya monte edildikten sonra kötü bir sürprizle karşılaşma olasılığı yok gibidir, zira hatalı bir üretim zaten monte edilemez.

Ayrıca, yapı süresi de dikkate alındığında hızlı, hatasız ve iyi projelendirilmiş bir panel sistem mükemmel olduğu kadar ekonomik olabilmektedir.

Panel sistem dizaynının esası basit fizik kaidelerinin dikkatli uygulanmasıdır. Prensip olarak aşağıdaki detayda görüldüğü gibi yatayda ve düşeyde üçer bariyer ile sistem geçirimsizliği sağlanır. Birinci bariyer sadece suyu azaltmak içindir ve dış ortama açıktır ve suyu kolayca tahliye edebilecek imkana sahiptir.

Şekil 1: Panel Sistem Plan
 
İkinci bariyer su tutucu, üçüncü bariyer de hava tutucu olarak kullanılır. Düşey kesitte görülen yatay contalar EPDM veya silikon olabilir. Kat boyunca tek parçadır. Gerektiğinde de geçirimsiz olmak kaydı ile uygun bir yöntemle eklenebilir. Bu her katın fiziksel olarak birbirinden ayrılmasını sağladığı gibi yatayda sürekli ge
çirimsizliği sağlar.
1. Kat boyunca sürekli yalıtım bandı
2. Kat arası yalıtım bandı
Şekil 2: Su Yalıtım Bariyerleri Şeması
İmalat toleransı yatayda, düşeyde ve diagonalde +-1 mm olmalıdır. Daha fazla hata şantiyede problem yaratacaktır. Bu atölye imalatında kolayca sağlanabilir ve alüminyum doğrama imalatı için de standart bir toleranstır.

Atölyede imal edilecek bir kaset panel üzerine her türlü malzeme monte edilebilir. Örnek olarak:

Şekil 3: Örnek Panel Şemaları
Prensip olarak aşağıdaki detayda da görüleceği gibi dış görünüşte ne malzeme kullanılırsa kullanılsın panel bünyesinde yeterli ısı yalıtımını sağlayan bir malzeme ve de sistemde buhar ve su geçirimsizliğini sağlayan istenen iç görüntüye göre galvaniz veya alüminyum levhadan teşkil edilmiş bir tabaka daha vardır. Bu yüzey istenirse içten alçı plaklar veya başka bir malzeme ile kaplanabilir.

Şekil 4: Panel Sistem Kesit
Yapının cinsine göre yalıtım değerleri ve kalınlığı kolayca istenildiği gibi ayarlanabilir. Atölyelerde hazırlanan panel elemanların ağırlığı 500 – 2000 kg arasında olabilir. Atölye içinde bir mono rayla taşınan paneller çoğu zaman kamyon daha büyük ve özel ebatlar için treyler ile şantiye mahalline taşınır ve dik olarak istiflenir.

Yapıya montajı vinçlerle olur. Vinçler 3 türlü olabilir.

· Yapı çevresine monte edilmiş raylar üzerinde hareket eden özel vinçler.

· Yerden cephenin her noktasına ulaşabilecek vinçler.

· Çatı üzerinde kurulmuş cephenin her noktasına ulaşabilen vinçler.

1.Yapı çevresinde mobil vinç                    2. Yerde mobil vinç                       3.Çatıda mobil vinç
Şekil 5: Panel Montaj Şeması
Tüm vinçlerin ortak özelliği 2 hızlı olmasıdır. Yüksek hızlarda yatay ve düşey taşıma, düşük hızlarda hassas montaj yapılır.

Vinçlerin yerden ve çatıdan kontrol edilemeyeceği durumlarda yapı çevresine bir ray monte edilir. Bu sistem yüksek yapılar için çok ekonomik olmaktadır, zira panelin üst katlara çekme süresi uzun olacağından ortalama 10-15 katta bir normal sistemin ankrajlarından asılan bu sistem aşağıdan yukarı hızlı cephe montajına imkan verir. Bu son derece pratik sistem hemen hemen her türlü binaya uygulanabilir. Panel sistemin günümüzün cephe sistemi olduğu kadar yarının da cephe sistemi olacağı tabiidir. Yakın gelecekte malzemeler ve montaj yöntemleri değişebilir fakat ana sistem daha çok uzun bir süre aynı kalacaktır. Tüm bir cephenin bir seferde yerine monte edilebileceği “dev panel” sistemler için ihtiyacımız olan sadece yol ve araç, belki helikopter.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de zamanın değerli olacağı bir dönemde yapı hızı ve dolayısı ile yatırımın en kısa sürede işler hale getirilmesi önem kazandığında panel sistem giydirme cephe ülkemizde de vazgeçilmez en ekonomik çözüm olacaktır.

CWG danışmanlık ltd.
Yenal OKTUĞ
Yüksek Mimar