Çalışma Alanlarımız
- Giydirme Cepheler
- Kaplama Cepheler
- Işıklıklar, Çatılar
- Kapılar, Pencereler
CWG danışmanlık Yapı Sahipleri için yapılarının giydirme cephe, her türlü malzeme ile yapılan cephe kaplamaları ve doğramalarının en doğru ve en ekonomik şekilde projelendirilmesini ve uygulanmasını sağlar. Tarafsız CWG danışmanlık bu hizmetleri Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde yalnızca yapı sahiplerine ve görevlendirdiği mimar, mühendis ve müteahhitlere vermektedir.

Amaç; Doğru proje, detay ve uygulama ile yapıda güven, konfor, uzun ömür ve ekonominin birlikte sağlanmasıdır.

Hizmetlerimiz başlıca iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm olan ihale öncesi ve ihale safhasında mimari projelere uygun olmak kaydıyle hazırlanacak prensip detayları ve uygulama sistemleri ile maksimum ekonomi sağlanması yanında her sisteme uygulanabilir çözülmüş detayları ile imalatçıların doğru, makul ve mukayese edilebilir fiyatlar vermesi sağlanacaktır. İhaleden sonraki uygulama bölümünde ise işlerin uluslar arası kalitede yapılması için gerekli şartlar belirlenecek ve böylece yapı beklenen konforu sağlaması yanında minimum bakımla hizmet verecektir.

Bu hizmetler yapının büyüklüğü, cinsi ve bulunduğu aşamaya bağlı olarak değişmekle beraber genel olarak beş evrede gerçekleştirilmektedir.

A-İHALE AŞAMASI
1-İşin ihalesi için şartname, prensip projeleri teklif alma sisteminin hazırlanması;
2-İhale iştirakçilerinin şartnamelerde sistem projelerine göre verdikleri analizlerin incelenerek maliyetlerinin kontrolü;
3-İhale iştirakçilerin sistem proje tekliflerinin incelenerek şartnamelere ve yapı gereksinimlerine uygunluğunun tespiti ve raporlanması.

B-UYGULAMA AŞAMASI
1-PROJELENDİRME
1.1-Yüklenicinin üretime başlamadan ( tercihan mukaveleden de önce ) teklif sistemleri esas alınarak yapması ve istisnasız tüm detay noktalarını kapsaması gereken 1/1 imalat detayları ile doğrama bünyesi ve çevresindeki hava, su, ısı ve ses yalıtım detaylarının incelenmesi, gerektiğinde düzeltilmesi ve onayı;
1.2-Tüm aluminyum doğrama detaylarının ilişkili yapı elemanları ile detay koordinasyonunun sağlanması;
1.3-Bütün safhalarda uygulanacak kalite kontrol programlarının incelenmesi gerektiğinde hazırlanmasına yardımcı olunması, doğrulanması ve onaylanması

2-PROTOTİP VE TEST
1-Prototip üretimlerin incelenmesi, yapı yönetimine raporlanması ve onaylanması;
2-Doğramalarda ve çatı ışıklıklarında şartname gereği BS EN 13051 standardına uygun saha testlerinin yapılması.

3-ÜRETİM
1-Yüklenicinin vermesi gereken ve üretimin belli başlı safhalarını nasıl yapacağı konusunda yöntem talimatlarının incelenmesi, gerekirse hazırlanmasına yardımcı olunması, doğrulanması ve onaylanması;
2- Yüklenicinin üretime başlama safhasında tesislerinde yapılacak kontrol ile üretimin uluslar arası şartnameler yanında fen ve sanat kaidelerine ve de her işlem için olması gereken yöntem talimatlarına uygun olarak yapacak organizasyonun ve teknik techizatın varlığının kontrolü ve raporlanması;
3-Gerektiği hallerde üretimin yöntem talimatlarına ve şartnamelere uygun yürütüldüğünün kontrolü ve raporlanması.

4-MONTAJ
4.1- Yüklenicinin ankraj montajlarını nasıl yapacağı ve nasıl test edeceğini anlatacağı yöntem talimatlarının incelenmesi, gerektiğinde hazırlanmasına yardımcı olunması, doğrulanması ve onaylanması;
4.2-Yüklenicinin doğrama, giydirme cephe ve cephe kaplama montajının hangi gereçlerle ve nasıl yapacağını anlatacağı yöntem talimatlarının incelenmesi, gerektiğinde hazırlanmasına yardımcı olunması, doğrulanması ve onaylanması;
4.3-Periyodik olarak montajın yöntem talimatlarına ve onaylanmış detaylarına uygun olarak yapıldığının kontrolü ve raporlanması.

YABANCI ÜLKELERDEKİ YAPI SAHİPLERİ İÇİN ÖZEL
Denetleme fonksiyonlarımız:
- Siparişte kullanılacak malzemelerin standartlara uygunluğunun kontrolü;
- Üretimin anlaşma ve ilgili normlara uygunluğunun periyodik denetlenmesi ;
- Varsa anlaşma gereği yapılacak testlere nezaret :
- Ambalaj ve yüklemenin anlaşmalara ve ilgili standartlara uygun yapıldığının kontrolü.

Böylece Türkiye’de yapılan üretimin firmalar arası anlaşmalara ve uluslararası şartnamelere normlarına uygun olarak yapılmasını sağlayarak Türkiye ile iş yapan yabancı firmaların haklarının korunmasını ve Türk mallarına güveni sağlamaktayız.

Yabancıların ithal etmek istedikleri Türk malı yapı ürünlerinin, mal sahibi adına denetleme görevlerini üstlenmekteyiz.